Każdy z nas włożył cząstkę swojego serca do tego czuwania poprzez czytanie rozważań i wspólne śpiewanie. Modlitwę rozpoczęła solistka Kasia śpiewając piosenkę o papieżu pt. „Słowiański”. Centrum czuwania stanowiła koronka lednicka oraz litania do Jana Pawła II. Łączyliśmy się we wspólnym śpiewie takich pieśni jak „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” czy „Nie bój się, wypłyń na głębię”. Na zakończenie Agata zaśpiewała popularną papieską piosenkę pt. „Zło dobrem zwyciężaj”, a moderator rejonowy ks. Andrzej pobłogosławił wszystkich zgromadzonych.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na czuwanie i zapraszamy na kolejne wspólne modlitwy w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach!

Patryk