W związku z aktualną sytuacją terminy zgłoszeń na rekolekcje wakacyjne zostają przełożone.

Nowe terminy przyjmowania kart na rekolekcje zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

REKOLEKCJE

W związku z zaistniałą sytuacją czekamy na decyzje odgórne związane z przeprowadzeniem rekolekcji jak terminy egzaminów maturalnych, egzaminów na uczelniach, decyzji rządu związanych z przeprowadzaniem imprez masowych i wypoczynku wakacyjnego. 
Tematów zazębiających jest dużo i wiele z decyzji nie zależy od nas.

Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych