Diecezjalny Dzień Wspólnoty

oazaa 17-19.03.2017r.
Relacja

W dniach od 17 - 19 marca 2017 roku w Domu Rekolekcyjnym „Nazaret” w Bystrej odbyła się Oaza Modlitwy dla małżonków na temat Namiotu Spotkania, którą prowadził ks. Andrzej Żmudka.
W rekolekcjach uczestniczyło 15 małżeństw oraz ponad 20-dzieci, nad którymi czuwała diakonia wychowawcza.

Dzięki rozważanemu Słowu Bożemu (Sdz 3,12-30) dotykaliśmy na nowo istoty oazowej formy modlitwy osobistej, jak i odkrywaliśmy po wtóre niesamowitą wartość dzielenia się ze współmałżonkiem swoim doświadczaniem Boga, a później podczas spotkań w kręgach.
Jak widać, ciągle nam trzeba wracać do źródeł i fundamentów życia chrześcijańskiego i powtarzać sobie oczywiste dla nas prawdy.

Wielu z nas po raz kolejny zasmakowało tej formy modlitwy osobistej. Wszyscy wracali do domów z pragnieniem, by praktyka Namiotu Spotkania była codziennością. Mamy tę świadomość, że bez zanurzania naszej rzeczywistości w Bogu i częstego spotykania się z naszym Panem i Zbawcą na osobistej modlitwie, nie zbudujemy nic trwałego i
wartościowego w naszym życiu. ON jest największą wartością jaką możemy dawać sobie wzajemnie, w małżeństwie i w rodzinie i jaką możemy nieść współczesnemu światu. Regułą życia dla nas stało się dzielenie się doświadczeniem Boga ze współmałżonkiem, by pośród krzątaniny dnia dostrzec Obecność Boga i rozmawiać o NIM w naszych rodzinach.

Zapraszamy na kolejne Oazy Modlitwy z cyklu Małżeński Namiot Spotkania.

Ania Kurpik

Świadectwo Kornelii i Ryszarda

Myśli przeżycia Oazy, które zabraliśmy ze sobą są bardzo głębokie.
Przyjeżdżając na rekolekcje małżeński Namiot Spotkania mieliśmy z mężem nadzieję na pogłębienie relacji z Panem Bogiem i w małżeństwie.
Na początku uderzyło nas kazanie ks. Andrzeja o tym, żeby się nie zasłaniać modlitwami, litaniami, nowennami przed Panem Bogiem. Aby ciągłe modlitwy nie zastąpiły nam osobistej modlitwy, rozmowy z Bogiem.

Pytanie ile minut w tygodniu rozmawiamy w rodzinie o Jezusie, nie we wspólnocie, tylko w rodzinie do której zaprosiliśmy Jezusa w dniu ślubu, na zawsze zostanie nam w sercu i pamięci.

Bardzo cenne dla nas są wskazówki jak przygotować się do Namiotu Spotkania przedstawione nam przez ks. Andrzeja: wołanie do Ducha Św., uświadomienie sobie obecności Jezusa przy mnie, otwarcie serca na Jezusa - na słowo, które dla mnie Jezus dzisiaj ma, a ma je dla mnie codziennie i w każdej chwili.
Piękne doświadczenie dzielenia się ze współmałżonkiem przeżyciem spotkania z Jezusem, to dzielenie się intymną relacją z Bogiem. Dzielenie to bardzo pogłębiło nasze wspólne relacje w małżeństwie.

Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli trud w zorganizowanie tych rekolekcji, za wspaniałą atmosferę, otwarte serca, piękne oprawy Eucharystii.
Wyrażamy wdzięczność ks. Andrzejowi za głoszenie słowa Bożego i konferencje oraz serdeczne rozmowy z każdym kto tego potrzebował.

Kornelia i Ryszard

Świadectwo Marty i Tomasza

Mam na imię Marta. Jestem żoną Tomasza i matką 3 dzieci: 5-letniego Pawła, 3,5-letniego Rafała i 1,5-rocznej Sary. Od roku mieszkamy w Bielsku-Białej.
Na małżeński Namiot Spotkania do Bystrej Krakowskiej przyjechałam po to, aby doświadczyć wspólnoty i móc pobyć ze swoim mężem przy Panu Jezusie. Dzięki Diakonii Wychowawczej mogłam odpocząć od zajmowania się dziećmi, które były pod dobrą opieką i poświęcić czas na pogłębienie relacji z Panem Bogiem i z mężem. Okazji do tego było wiele:
• codzienna Msza święta,
• małżeński Namiot Spotkania,
• dialog małżeński,
• nocna adoracja Najświętszego Sakramentu,
• wieczorne modlitwy małżeńskie.

Msza święta
Codzienne uczestnictwo we Mszy świętej i możliwość przyjęcia Pana Jezusa w Komunii świętej na pewno mnie umocniły. Podczas jednego z kazań usłyszałam słowa, które szczególnie do mnie trafiły. Słowa te dotyczyły postu eucharystycznego, czyli mojego przygotowania do uczestniczenia we Mszy Świętej. Jako że zazwyczaj uczestniczę we Mszy świętej razem z rodziną lub wieczorem, kiedy mąż wraca z pracy i może zająć się dziećmi, trudno jest mi znaleźć czas, żeby przygotować się do niej na godzinę przed jej rozpoczęciem.
Po rekolekcjach wiem, że jest to ważne i będę się starała przed Mszą Świętą przygotować konkretne intencje, za które chcę Boga przeprosić, a za które chcę Mu podziękować.

Małżeński Namiot Spotkania
We fragmencie Pisma Świętego, który rozważaliśmy, Pan Bóg powiedział do mnie: Mam dla ciebie słowo, odwróć się od bożków i wołaj do Mnie, a Ja ciebie wysłucham, tak, jak wysłuchałem Izraelitów.

Dialog małżeński
Podczas dialogu Bóg powiedział do naszego małżeństwa: Mam dla was słowo, dlatego jak najczęściej rozważajcie wspólnie Pismo Święte, a także odwróćcie się od bożków.

Adoracja
Bardzo ważnym i dotąd nieznanym mi przeżyciem była małżeńska nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Cieszę się, że mogliśmy doświadczyć z mężem tej szczególnej bliskości Pana Jezusa.

Wieczorne modlitwy małżeńskie
Podczas sobotniej modlitwy bardzo mi się podobała kontemplacja ikony Świętej Rodziny. Wiele już razy słyszałam czy czytałam, że jako żona i matka powinnam wzorować się na Maryi. Maryja, mimo że ubrana jak królowa w czerwony płaszcz, jednak pozostaje cicha i pokorna i we wszystkim ufa i opiera się na Józefie. Ważne jest też dla mnie to, że Maryja i Józef przytulają się do siebie, a ich dziecko, Jezus, siedzi przed, a nie pomiędzy nimi. Jezus ich scala, a nie dzieli. To właśnie przypomniało mi, że nasze dzieci potrzebują przede wszystkim silnej relacji małżeńskiej swoich rodziców i tylko wtedy będą mogły wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i miłości.

Chwała Panu za ten czas!
Marta i Tomasz