Oazy Modlitwy to krótkie, najczęściej weekendowe rekolekcje. Poświęcone są różnym zagadnieniom, tematom.


Terminy Oaz Modlitwy w diecezji bielsko-żywieckiej:

 

Terminy oaz modlitwy podawane są w sekcji "Zapowiedzi" z wyprzedzeniem.