03.03.2017
Droga Wspólnoto !
W imieniu własnym i moderatora diecezjalnego R Ś-Ż zapraszamy WSZYSTKICH na konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji.

Alleluja!

„Dobrze, że jesteś" i mamy nadzieję, że zobaczymy się 9 marca tj. w
czwartek, w godzinach 16:00 - 20:15 na
konferencji pt. „Wizja pastoralna ks. Franciszka Blachnickiego wczoraj i
dziś"
w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej ul. Żeromskiego 5.

Bardzo serdecznie zapraszamy
moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
ks. Ryszard Piętka wraz z całym środowiskiem oazowym

Program:

SESJA I: HISTORIA I TEOLOGIA
16:15 bp dr Adam Wodarczyk - „Ks. F. Blachnicki – prorok naszych czasów”
16:40 ks. dr Przemysław Sawa - „Dzieło ks. F. Blachnickiego w kontekście
historii teologii i duchowości”
17:05 dr hab. Aleksander Bańka- „Antropologiczne podstawy życia
duchowego wg ks. F. Blachnickiego”
17:30 Dyskusja
17:45 Przerwa

SESJA II: ŻYCIE KOŚCIOŁA
18:00 ks. dr hab. Bogdan Biela - „Odnowa parafii wg ks. F. Blachnickiego”
18:25 ks. mgr lic. Marcin Loretz Ruch Światło-Życie w dziele soborowej
odnowy liturgii
18:50 ks. dr Marek Sędek Ruch Światło-Życie wobec wyzwań XXI wieku
19:15 Dyskusja
19:30 Słowo moderatorów
ks. prałat Marcin Aleksy 25 lat Ruchu Światło-Życie w diecezji
bielsko-żywieckiej
ks. mgr lic. Ryszard Piętka Ruch Światło-Życie w diecezji
bielsko-żywieckiej dziś
20:15 Zakończenie

Przesyłajmy, informujmy... Niech to będzie nasze wspólne dzieło i
wspólne święto!

Pozdrawiamy i oczekujemy na spotkanie
ks. Ryszard Piętka , ks.Jacek Moskal
Zosia i Adam Jaroszowie

Zaproszenie Dzien Wspolnoty