uczestnicy

W dniach od 16-19 lipca 2021r. rodziny Domowego Kościoła spotkały się w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, aby wspólnie przeżywać rekolekcje tematyczne „Reguła Życia – dar dla jedności małżeńskiej”. Parą moderatorską byli Anna i Stanisław Wawro wraz z księdzem Arkadiuszem Talikiem.

Większość uczestniczących w rekolekcjach małżeństw formuje się w D.K. Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale przyjechały także rodziny z różnych zakątków Polski; Augustowa, Malborka, Szczecinka, Lublina, Jeleniej Góry, Warszawy, Krakowa. Była więc okazja do wymiany doświadczeń i wspólnego odkrywania czym jest to nie zawsze doceniane przez małżonków zobowiązanie, jakim jest Reguła Życia.

Wśród zobowiązań D.K. są takie, które chętnie są przyjmowane i wprowadzane w życie, ale i takie, które budzą wątpliwości i są traktowane „po macoszemu”. Do tych ostatnich należy „Reguła Życia”.

Para prowadząca: Anna i Henryk Bogdałowie z diecezji Legnickiej robili wszystko aby te wątpliwości rozwiać, by uczestnicy jeszcze raz odkryli, że;

  • reguła życia jest darem Pana Boga i drogą do świętości na którą składają się mniejsze etapy.

  • podjęcie reguły życia jest odpowiedzią Panu Bogu na jego wezwanie do świętości skierowane do każdego osobiście.

  • trzeba pytać Pana Boga o Jego wolę i Jego plan wobec nas, bo to On przemienia, a nie człowiek sam siebie.

  • reguła jest bardzo konkretną, praktyczną realizacją usłyszanego słowa Bożego.

  • reguła życia musi być przyjęta dobrowolnie, po przemodleniu.

  • przy trudnościach w wyborze reguły można korzystać z pomocy tych, którzy nas dobrze znają (współmałżonek – dialog małżeński, stały spowiednik sakrament pokuty, dzieci, członkowie wspólnoty – kręgu).

  • istnieje ścisły związek pomiędzy wszystkimi zobowiązaniami, a szczególnie między regułą życia i namiotem spotkania – a więc pierwszym i ostatnim zobowiązaniem.

  • reguła życia musi być krótka, bardzo konkretnie sformułowana i zapisana (każde małżeństwo otrzymało więc notes z napisem „Moja kochana reguła Życia” do jej notowania).

A to tylko część odkryć, z jakimi wyjechali uczestnicy rekolekcji.

Godzina świadectw utwierdziła jeszcze raz wszystkich w przekonaniu, że reguła życia, która jest nieustanną pracą nad sobą, nad eliminowaniem słabości i doskonaleniem zalet, pomaga małżonkom w unikaniu i przezwyciężaniu pojawiających się kryzysów i umacnia małżeńską jedność.

 

1

Adoracja Ikony Św. Rodziny

Ikona św

Ośrodek T.G. 1

Ośrodek T.G. jadalnia

Ośrodek T.G. otoczenie

Ośrodek T.G. pl. zabaw

Para prowadząca i Ks. Moderator