zmiany BB II 27 maja 2021 r. na kolejnym już spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu Wspólnoty Domowego Kościoła, tym razem w Rejonie Bielsko-Biała II wybrano znów dwie nowe pary rejonowe.

Domowy Kościół w Rejonie Bielsko-Biała doczekał się podziału, gdyż i tu dzięki Bożemu działaniu przybyło nam małżeństw i kręgów we wspólnocie.

Wspólnota z parafii w Aleksandrowicach, Kamienicy i Osiedlu Karpackim obdarzyła zaufaniem małżeństwo Dorotę i Pawła Gurynowiczów wybierając ich w drodze głosowania na swoją nową Parę rejonową.
Na drugą Parę rejonową wybrano Agnieszkę i Krzysztofa Grotów, którzy zostali wybrali także drodze głosowania tajnego przez animatorów z pozostałych parafii Rejonu Bielsko-Biała II.
Ustępującej Parze rejonowej - Kasi i Jackowi Czerwińskim bardzo dziękujemy za ich "dawanie siebie w posiadaniu siebie".
Całej Wspólnocie życzymy, niech dobry Bóg Wam błogosławi a Maryja strzeże!

Grażyna i Zbyszek Niziowie - Para diecezjalna

Ksiądz Jacek Moskal - Moderator Diecezjalny DK