Diecezjalny Dzień Wspólnoty

Kalisz

 

PROGRAM SPOTKANIA:

12.30 – zawiązanie wspólnoty

13.00 – konferencja: Aktualność myśli Jana Pawła II do rodzin (ks. Krzysztof Łapiński, moderator krajowy Domowego Kościoła)

13.45 – świadectwa czas dla siostry i brata

16.00 – przygotowanie Eucharystii

16.15 – Eucharystia

Ok. 18.00 – zakończenie pielgrzymki

W tym szczególnym czasie, gdy toczy się walka o rodzinę pragniemy św. Józefowi oraz św. Janowi Pawłowi II zawierzyć wszystkie sprawy naszych małżeństw, rodzin, wspólnot. Niech Święci Orędownicy wypraszają potrzebne łaski i umacniają nas w codzienności.

Jagoda i Zbigniew Gajewy
para diecezjalna DK d. kaliskiej

ks. Michał Pacyna
moderator diecezjalny DK d. kaliskiej

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

Droga Wspólnoto!
Na Wielkopostnym Dniu Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła w Inwałdzie, Krzysztof Goszczycki z rejonu Andrychów-Kęty zaproponował całej diecezjalnej Wspólnocie Domowego Kościoła podjęcie modlitwy i postu w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

Jako para diecezjalna z otwartością i z przekonaniem podejmujemy tę inicjatywę zachęcając każdą i każdego z Was do jednego dnia postu i modlitwy w dowolnym dniu na przestrzeni roku.
Zosia i Adam Jaroszowie

Instrukcja zapisów:
Post o chlebie i wodzie przez 365 dni w intencji księży i o nowe powołania kapłańskie.
Po kliknięciu na link https://doodle.com/poll/swevvaddas7m6aiy otworzy się okienko Doodle.
1. Wpisujemy swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
2. Następnie zaznaczamy dzień, w którym będziemy pościć. Jeżeli wybrany przez nas dzień jest już zajęty, przyciskiem po prawej stronie przesuwamy na kolejne dni, aż pojawią się wolne okienka ( 0/1).
3. W kolejnym kroku klikamy przycisk na dole ( Send ), który uaktywni się gdy wypełnimy poprzedzanie dwa kroki.

post intencja

 

moderatorDroga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła.

Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak ojciec uczył wytrwałości, a Jezus jako Pan i Zbawiciel błogosławił.

 

Z zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
PARA KRAJOWA DK

Więcej artykułów…