Drodzy moderatorzy, animatorzy i członkowie diakonii!

Z wielką radością serdecznie zapraszam wszystkich członków ruchu na otwarcie "oazowych ścieżek" w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem w dniu 30 VI 2018 r. o godz. 14. Od tego dnia aż do 20 IX codziennie będzie można je zwiedzać w godz. 9-18. Wędrówkę po "oazowych ścieżkach" i jej około pięćdziesięciu przystankach można będzie łączyć z wykorzystaniem przewodnika audio oraz aplikacji pobranej na telefon. Mamy nadzieję, że rozwiązanie jakie proponujemy - unikalne na skalę europejską - umożliwi poznawanie naszego ruchu połączone z katechezą na temat życia duchowego, dostosowaną do różnych kategorii zwiedzających.

ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu