Bielsko-Biała, 14.02.2017

 

 

List intencyjny- DLACZEGO OPŁACA SIĘ NAS WESPRZEĆ

 

Szanowni Państwo

 

Fundacja „Światło-Życie” powstała w 1989 roku. Fundusz założycielski utworzyliśmy z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”. Od 2006 r. posiadamy status Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Ruch Światło-Zycie potocznie nazywany „oazą” podejmuje prace nad wychowaniem dzieci i młodzieży, osiągając to poprzez:

  • Całoroczną pracę formacyjną oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

  • wychowanie ludzi wolnych od nałogów i uzależnień,

  • pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej,

  • upowszechnianie pozytywne wzorce osobowych i rodzinnych.

Swoją działalnością obejmuje również rodziny i dorosłych. Obecnie mamy

W bieżącym roku Ruch Światło-Zycie świętuje 25-lecie działania w diecezji bielsko-żywieckiej. Przygotowujemy w związku z tym jubileuszem trzy wydarzenia kulturalne (szczegóły na http://mamy25lat.pl/):

- sympozjum naukowe 9.03.2017,

- wystawę fotograficzną,

-Jubileuszowy Dzień Wspólnoty na amfiteatrze w Żywcu 11.06.2017, z koncertem Piotra Mireckiego i przyjaciół.

 

Koszt powyższych wydarzeń to kwota 40.000,00 zł. Otrzymaliśmy nieodpłatnie amfiteatr w Żywcu, a członkowie Ruchu Światło-Zycie podejmują podczas wyżej wymienionych wydarzeń pracę wolontariatu, przykładowo koncert poprowadzi doświadczony wodzirej Krzysztof. W imprezie plenerowej uczestniczyć będzie 1.000 osób.

Posiadamy doświadczenie w organizowaniu podobnych przedsięwzięć. W ubiegłym roku został zorganizowany koncert na amfiteatrze w Jaworzu, w którym uczestniczyło 650 osób, a o wydarzeniu były informacje w prasie.

Na koncert zapraszamy całe rodziny. Impreza będzie miała charakter nieodpłatny, aby najwięcej osób mogło w niej wziąć udział.

Szukamy ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć nas finansowo* lub rzeczowo.

W zamian za sponsoring możemy zaoferować:

certyfikat z podziękowaniem;

umieszczenie logo/nazwy firmy na zaproszeniach i dyplomach;

ekspozycję logo/nazwy firmy na naszej stronie internetowej,

zaproszenie na koncert jako gościa honorowego, przy datku w kwocie min. 500,00 zł;

podziękowanie wygłoszone w trakcie koncertu, dla ofiarodawców kwoty min. 500,00 zł.

Z uzyskanych środków opłacimy występ zespołu Piotr Mirecki i przyjaciele, nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursach, wydruk zdjęć na wystawę fotograficzną, czy dmuchany plac zabaw dla dzieci.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw.

Z wyrazami szacunku

Marek Moczek –kierownik Ośrodka Fundacji

 

 

 

 

 

Ośrodek Fundacji "Światło-Życie"

w Bielsku-Białej

Ul. Św. Pawła 2

43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000071891

NIP: 634 - 10 - 46 - 851

REGON: 001376517

NRB: 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010 z dopiskiem “jubileusz”

* Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

umożliwiają odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6%

podstawy opodatkowania.