10 12 grudnia 2015r. w parafii św. Macieja w Andrychowie odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Licznie zgromadziliśmy się, by wysłuchać konferencji, którą wygłosił Ks.dr Krzysztof Sordyl.

Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniach w grupach. Była okazja, by podzielić się dorośli i młodzież, jak przeżywamy Eucharystię i świętujemy niedzielę jako Dzień Pański. Po Namiocie Spotkania wszyscy uczestniczyliśmy w najważniejszym punkcie dnia, czyli Eucharystii. Przewodniczył jej Ks. Jerzy Musiałek, Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła.

Czytaj więcej...

Rekolekcje1 Rycerka Górna 06-10.11.2015r.

Szczęść Boże.
Jesteśmy małżeństwem od 4 lat. Należymy do Domowego Kościoła od dwóch lat. Pod koniec minionego roku formacyjnego zostaliśmy poproszeni o pełnienie funkcji pary animatorskiej naszego kręgu, który tworzą oprócz nas jeszcze cztery inne małżeństwa.

Czytaj więcej...

Krótki rys historyczny ….
Oaza Rodzin Domowewgo Kościoła  powwstała w naszej parafii we wrześniu  1990r.Inicjatorem był ówczesny proboszcz parafii ks.Mieczysław Danielczyk.Opiekował się wspólnotą przez pierwsze trzy lata wraz z ks.Jerzym Musiałkiem z Cięciny.W tym czasie do wspólnoty należało 9 małżeństw .W latach 1994 do 2013 r wspólnotę tworzy  5 małżeństw .Od 2013r.krąg DK tworzy 6 małżeństw. Są to małżeństwa:Maria i Stanisław Dończyk, Maria i Mieczysław Gluza,Maria i Emil Kupczak,Władysława i Stanisław Rubys,Weronika i Franciszek  Jurasz ,Barbara i Andrzej Wróbel

Czytaj więcej...

Barbara i Stanisław Graca

Małżeństwem jesteśmy od 20 lat. W Domowym Kościele 15 lat. Mamy pięcioro dzieci.
Z pomocą Bożą staramy się wypełniać  nasze zobowiązania Domowego Kościoła, które są dla nas drogowskazami i wytycznymi jak układać życie, aby nie zbłądzić lub jak powrócić na właściwą drogę.

Początkowo nie planowaliśmy wyjazdu na rekolekcje 15-dniowe w tym roku z uwagi na duże zmiany w pracy i naszym otoczeniu, lecz nie pozostając obojętni na zaproszenie  Grażyny i Zbyszka (naszej pary moderatorskiej) przyjęliśmy posługę animatorów na rekolekcjach I stopnia w Myśliborzu.

Czytaj więcej...

Podkategorie