DK Wieprz W dniach od 17 do 19 lutego 2017r. rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k. Żywca udały się do Bystrej koło Bielska-Białej na rekolekcje.
Wszystkie rodziny z kręgów Domowego Kościoła, w liczbie 13 małżeństw, w Domu Rekolekcyjnym „Nazaret” przeżywały ten czas skupienia pod przewodnictwem naszego opiekuna i moderatora, ks. Ireneusza Kurkowskiego.

Tematem spotkań rekolekcyjnych była modlitwa.
Ks. Ireneusz przygotował piękne, głębokie i bogate w treści konferencje dotyczące modlitwy. Omówił podstawowe cechy modlitwy chrześcijańskiej oraz zatrzymał się nad modlitwą proroków Starego Testamentu, przedstawiając najbardziej charakterystyczne cechy modlitwy tych bohaterów Starego Przymierza i traktując ich przykład jako szkołę modlitwy dla współczesnych chrześcijan.
Po konferencjach odbyły się ciekawe dyskusje.

Podczas rekolekcji był też czas na obejrzenie slajdów pokazujących Ziemię Świętą oraz na zapoznanie się z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, której celem jest pomoc w wyzwalaniu się ludzi z przeróżnych uzależnień – zniewoleń – od alkoholu, narkotyków i innych…
Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w pięknej kaplicy w Ośrodku Rekolekcyjnym. Uwielbialiśmy Pana Jezusa podczas codziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy okazję zarówno do cichej, osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, jak i do wspólnotowej modlitwy przed wystawionym w monstrancji Chrystusem.

Oprócz duchowego ubogacania się był też czas na wspólną kawę i pyszne domowe ciasto oraz dzielenie się życiem. Sobotni wieczór spędziliśmy oglądając piękne filmy o tematyce religijnej.
Myślę, że przeżyliśmy te piękne chwile razem z całą naszą wspólnotą oazową w nadziei, iż będą one procentowały w naszym życiu rodzinnym i parafialnym.

Szczęść Boże!
Z serdecznymi pozdrowieniami!
Uczestnicy rekolekcji, małżeństwo D.K. - Marysia i Jurek

10.02.2017r.

W dniach 10-12 lutego br. Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło-Życie, w której posługuje 10 małżeństw z Domowego Kościoła przeżywała swoje rekolekcje w Domu rekolekcyjnym „Nazaret” w Bystrej Krakowskiej.

W piątkowy wieczór razem z ks. Moderatorem DK spotkaliśmy się z Diakonią wraz z Moderatorem Diecezjalnym Diakonii Ewangelizacyjnej ks. Ryszardem Piętką i towarzyszącym mu ks. Kamilem Kuchejdą, aby omówić wizję współpracy z nami jako parą odpowiedzialną za gałąź rodzinną R Ś-Ż .

Po bardzo serdecznym nas przywitaniu i zapoznaniu się ze wspólnotą przedstawiliśmy z Moderatorem DK ks.Jackiem Moskalem obszary współpracy z Diakonią.
Radością dla nas jest fakt, iż tak wiele małżonków DK po przeżyciu podstawowej formacji DK odpowiedziało na zaproszenie Jezusa do udziału w dziele ewangelizacji.
Zwracaliśmy uwagę małżonków na konieczność czujności i zachowania równowagi pomiędzy oddaniem się w służbie diakonii, a oddaniem się w budowaniu i pogłębianiu relacji ze współmałżonkiem i dziećmi. Mówiliśmy o ważności wzrastania w DK poprzez pracę w kręgu i podejmowanie formacji permanentnej.

Czytaj więcej...

relacja 07.02.2017

Droga Wspólnoto!
Pragniemy się z Wami podzielić radością ze spotkania ( trzeciego w tym roku formacyjnym) kręgu diecezjalnego, które miało miejsce 7-go lutego.
Gościliśmy u ks. Moderatora DK w Rejonie Żywiec I , którego parą rejonową jest Irenka i Wojtek Hubczakowie.

Spotkanie kręgu diecezjalnego jest prowadzone na wzór miesięcznego spotkania kręgu. Biorą w nim udział pary rejonowe DK w diecezji pod przewodnictwem pary diecezjalnej i księdza moderatora DK. Na spotkanie zapraszany jest również ks.moderator Ruchu Światło-Życie oraz mogą być zapraszane małżeństwa reprezentujące poszczególne diakonie.

Nasze spotkanie kręgu zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty. Podczas tej części spotkania pary rejonowe dzieliły się radościami i troskami oraz wydarzeniami z życia rejonowej wspólnoty Domowego Kościoła. Natomiast reprezentujące diakonie małżeństwa (diakonię wychowawczą, muzyczną, skarbu) dzieliły się podejmowanymi inicjatywami, pomysłami na przyszłość, wyrażając jednocześnie troskę o rozwój i rozrost ilościowy diakonii, szczególnie diakonii muzycznej i wychowawczej.
Marysia i Piotr – diakonia skarbu, zapoznali nas z finansami naszej Wspólnoty.

Czytaj więcej...

koleda 21.01.2017 r.

W sobotę 21 stycznia br. spotkały się na kolędowaniu rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

Opiekun kręgów Domowego Kościoła w Parafii ks. Leszek Leś rozpoczął kolędowe spotkanie od odczytania fragmentu Pisma Św. mówiącego o narodzeniu Pana Jezusa. Nawiązując do świątecznej tradycji podzielił między nas opłatki, z życzeniami obfitości Bożych darów dla nas i wszystkich rodzin Domowego Kościoła. Opłatkiem łamali się dorośli i dzieci jak w rodzinie w wigilijny wieczór. Płynęły życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny, zdrowia, miłości, radości, wzrastania w wierze .….

Po dzieleniu się opłatkiem już przy kawie, herbacie i cieście uczestnicy wspominali zwyczaje wigilijne z ich domów rodzinnych. Wspomnienia przerywane były głośnym śpiewem kolęd z akordeonem.
Niektórzy wspominali jak po uroczystej Wigilii część rodziny – zazwyczaj matki sprzątały po kolacji, a ojcowie z dziećmi zaczynali śpiewać. Kolędowało się przeważnie do Pasterki, a potem szło się pieszo do kościoła. Odwiedzało się w dalsze rodziny – ciocie i wujków.
Dużo się śpiewało.

Czytaj więcej...

Podkategorie