BB4 05.03.2017

Początek Wielkiego Postu okazał się dobrym czasem budowania wspólnotowej miłości i jedności. Za sprawą pary rejonowej Anny i Kazimierza Kruczków oraz ks. moderatora Jakuba Studzińskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie dla całej wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Bielsko-Biała I.

W dniach od 3 do 5 marca, w Szczyrku na Górce mieliśmy okazję uczestniczyć w Oazie Modlitwy. U drzwi wejściowych salezjańskiego domu rekolekcyjnego każda przybywająca rodzina była osobiście witana przez wspomnianych wcześniej gospodarzy oraz przez byłą parę diecezjalną - Anitę i Krzysztofa Tyrybon, którzy pełnili w tym wyjątkowym czasie posługę głoszenia. Choć wraz z mężem już prawie pięć lat współtworzymy Krąg Domowego Kościoła w Godziszce, to dopiero pierwszy raz zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w Oazie Modlitwy. Gdy zadzwoniliśmy do pary rejonowej z informacją o naszej decyzji, okazało się, że nie ma już wolnych miejsc. Bóg jednak zdecydował inaczej i trzy dni przed samym wydarzeniem, Ania poinformowała nas, że jest możliwe nasze uczestnictwo. Już podczas pierwszego wspólnego posiłku mieliśmy okazję przekonać się, jak wiele małżeństw i rodzin skorzystało z zaproszenia. To miejsce i ten czas przyciągnął do siebie aż 80 osób, w tym 26 dzieci. Program weekendowego modlitewnego spotkania obejmował różne formy obcowania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Oprócz codziennej Eucharystii, miały miejsce: wspólna oraz całonocna, małżeńska adoracja Jezusa Chrystusa, Namiot Spotkania, modlitwa rodzinna, modlitwa małżeńska, dialog małżeński, jutrznia oraz konferencje prowadzone przez Anitę i Krzysztofa.
Nie zabrakło także czasu spędzanego wspólnotowo, poprzez spotkania w grupach, dyżury, wspólne posiłki, pogodny wieczór i sobotni wolny czas dla rodziny.

Cały ten weekend był dla nas wyjątkowym przeżyciem, a najbardziej wzruszającym momentem była godzina świadectw, gdzie wszyscy mieliśmy okazję podzielić się kawałkiem swojej historii, swoich wrażeń, przemyśleń - po prostu sobą. Mówiliśmy, słuchaliśmy, płakaliśmy i śmialiśmy się, a wszystko w obecności Jezusa Chrystusa, który wylewał na nas poczucie jedności i miłości. Wspólnie spędzony czas, gdzie tematem przewodnim była modlitwa małżeńska, zaowocował świadomością, jak ważną ona pełni rolę w życiu małżeńskim. Anita i Krzysztof zwrócili nam uwagę na moc sprawczą tej modlitwy.

Za każdym razem modląc się z małżonkiem w obecności Trójcy Świętej ponownie odnawiamy przyrzeczenia małżeńskie, cementując nasz związek. Kierując się tym przesłaniem Oazy Modlitwy 2017 i żyjąc obietnicą Jezusa Chrystusa " Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony." (Mt, 7, 24-25) mamy pewność, że jesteśmy w stanie dochować sobie wzajemnie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej aż do śmierci. Amen.

  BB1   BB2   BB3

DK Wieprz W dniach od 17 do 19 lutego 2017r. rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k. Żywca udały się do Bystrej koło Bielska-Białej na rekolekcje.
Wszystkie rodziny z kręgów Domowego Kościoła, w liczbie 13 małżeństw, w Domu Rekolekcyjnym „Nazaret” przeżywały ten czas skupienia pod przewodnictwem naszego opiekuna i moderatora, ks. Ireneusza Kurkowskiego.

Tematem spotkań rekolekcyjnych była modlitwa.
Ks. Ireneusz przygotował piękne, głębokie i bogate w treści konferencje dotyczące modlitwy. Omówił podstawowe cechy modlitwy chrześcijańskiej oraz zatrzymał się nad modlitwą proroków Starego Testamentu, przedstawiając najbardziej charakterystyczne cechy modlitwy tych bohaterów Starego Przymierza i traktując ich przykład jako szkołę modlitwy dla współczesnych chrześcijan.
Po konferencjach odbyły się ciekawe dyskusje.

Podczas rekolekcji był też czas na obejrzenie slajdów pokazujących Ziemię Świętą oraz na zapoznanie się z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, której celem jest pomoc w wyzwalaniu się ludzi z przeróżnych uzależnień – zniewoleń – od alkoholu, narkotyków i innych…
Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w pięknej kaplicy w Ośrodku Rekolekcyjnym. Uwielbialiśmy Pana Jezusa podczas codziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy okazję zarówno do cichej, osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, jak i do wspólnotowej modlitwy przed wystawionym w monstrancji Chrystusem.

Oprócz duchowego ubogacania się był też czas na wspólną kawę i pyszne domowe ciasto oraz dzielenie się życiem. Sobotni wieczór spędziliśmy oglądając piękne filmy o tematyce religijnej.
Myślę, że przeżyliśmy te piękne chwile razem z całą naszą wspólnotą oazową w nadziei, iż będą one procentowały w naszym życiu rodzinnym i parafialnym.

Szczęść Boże!
Z serdecznymi pozdrowieniami!
Uczestnicy rekolekcji, małżeństwo D.K. - Marysia i Jurek

10.02.2017r.

W dniach 10-12 lutego br. Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło-Życie, w której posługuje 10 małżeństw z Domowego Kościoła przeżywała swoje rekolekcje w Domu rekolekcyjnym „Nazaret” w Bystrej Krakowskiej.

W piątkowy wieczór razem z ks. Moderatorem DK spotkaliśmy się z Diakonią wraz z Moderatorem Diecezjalnym Diakonii Ewangelizacyjnej ks. Ryszardem Piętką i towarzyszącym mu ks. Kamilem Kuchejdą, aby omówić wizję współpracy z nami jako parą odpowiedzialną za gałąź rodzinną R Ś-Ż .

Po bardzo serdecznym nas przywitaniu i zapoznaniu się ze wspólnotą przedstawiliśmy z Moderatorem DK ks.Jackiem Moskalem obszary współpracy z Diakonią.
Radością dla nas jest fakt, iż tak wiele małżonków DK po przeżyciu podstawowej formacji DK odpowiedziało na zaproszenie Jezusa do udziału w dziele ewangelizacji.
Zwracaliśmy uwagę małżonków na konieczność czujności i zachowania równowagi pomiędzy oddaniem się w służbie diakonii, a oddaniem się w budowaniu i pogłębianiu relacji ze współmałżonkiem i dziećmi. Mówiliśmy o ważności wzrastania w DK poprzez pracę w kręgu i podejmowanie formacji permanentnej.

Czytaj więcej...

relacja 07.02.2017

Droga Wspólnoto!
Pragniemy się z Wami podzielić radością ze spotkania ( trzeciego w tym roku formacyjnym) kręgu diecezjalnego, które miało miejsce 7-go lutego.
Gościliśmy u ks. Moderatora DK w Rejonie Żywiec I , którego parą rejonową jest Irenka i Wojtek Hubczakowie.

Spotkanie kręgu diecezjalnego jest prowadzone na wzór miesięcznego spotkania kręgu. Biorą w nim udział pary rejonowe DK w diecezji pod przewodnictwem pary diecezjalnej i księdza moderatora DK. Na spotkanie zapraszany jest również ks.moderator Ruchu Światło-Życie oraz mogą być zapraszane małżeństwa reprezentujące poszczególne diakonie.

Nasze spotkanie kręgu zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty. Podczas tej części spotkania pary rejonowe dzieliły się radościami i troskami oraz wydarzeniami z życia rejonowej wspólnoty Domowego Kościoła. Natomiast reprezentujące diakonie małżeństwa (diakonię wychowawczą, muzyczną, skarbu) dzieliły się podejmowanymi inicjatywami, pomysłami na przyszłość, wyrażając jednocześnie troskę o rozwój i rozrost ilościowy diakonii, szczególnie diakonii muzycznej i wychowawczej.
Marysia i Piotr – diakonia skarbu, zapoznali nas z finansami naszej Wspólnoty.

Czytaj więcej...

Podkategorie