10.06.2017

W przeddzień Jubileuszowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji bielsko-żywieckiej pięć par małżonków spotkało się w Żywcu u księdza Moderatora, aby razem z nim i parą diecezjalną omodlić tegoroczne rekolekcje wakacyjne.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego o potrzebne dary dla odpowiedzialnych tj. kapłanów i par moderatorskich oraz dla wszystkich podejmujących posługi diakonijne na rekolekcjach.
Wezwania prośby przeplatały się uwielbieniem i dziękczynieniem. Z sercem pełnym wdzięczności, za czas przygotowań do rekolekcji, powierzaliśmy każdą rodzinę Duchowi Świętemu i Bożej Opatrzności ufając, że spotkamy się na rekolekcjach.

Po modlitwie przypomnieliśmy sobie myśli Ojca Franciszka o rekolekcjach. Szczególnie mocno wybrzmiały słowa o odpowiedzialności za wierność charyzmatowi rekolekcji. Przytoczymy je, aby i Wam zakorzeniały się one w świadomości i w sercu.

„…oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie” .
„Rekolekcji nie wystarczy tylko wysłuchać, wziąć w nich udział, być na nich obecnym, ale trzeba je odprawić tzn. wysłuchane nauki trzeba przemyśleć, przemodlić, przedyskutować, zastosować do siebie, wprowadzić w czyn.”

Ksiądz Moderator DK Jacek Moskal w krótkiej konferencji „ożywił słowa” naszego założyciela przytaczając wiele przykładów z życia oazowego wziętych tych budujących i tych, ku przestrodze. Również małżonkowie dzielili się swoim doświadczeniem z pełnionej wcześniej posługi pary moderatorskiej na rekolekcjach. Pewne jest, że „gdy Bóg zaprasza człowieka do współpracy w budowaniu dzieł pięknych, wielkich i porywających, to żąda od niego maksymalnego natężenia najszlachetniejszych zdolności i sił ”. jak mówił Sługa Boży ks. Franciszek.

Tegoroczne rekolekcje poprowadzą:
ks. Jacek Moskal i Irena,Wojciech Hubczakowie.
ks. Dawid Surmiak i Grażyna, Zbigniew Niziowie
ks. Jakub Studziński i Krystyna,Andrzej Czadernowie
ks. Łukasz Tlałka i Anita, Krzysztof Tyrybonowie
ks.Bogusław Kastelik i Monika i Daniel Jańczowie

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za czas przygotowań do rekolekcji, za gotowość kapłanów i par małżonków do ich poprowadzenia, za otwarcie się wielu osób na przyjęcie posługi w diakonii wychowawczej i w diakonii muzycznej.

Zosia i Adam Jaroszowie

IMG 03661 20.05.2017
W sobotę 20 maja nasza Wspólnota (około 50 osób) pielgrzymowała do św. Józefa w Kaliszu. XX pielgrzymka Domowego Kościoła, odbywała się pod hasłem „Ksiądz Franciszek Blachnicki – sługa Niepokalanej”.
Wyjechaliśmy pełnym autokarem skoro świt, aby o godzinie 11.30 stanąć w ogrodzie przy Sanktuarium, gdzie miało miejsce zawiązanie wspólnoty. Kasia i Paweł Maciejewscy, para krajowa DK, powitali serdecznie wszystkich przybyłych, a zwłaszcza moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie – ks. Marka Sędka, moderatora krajowego Domowego Kościoła – ks. Tomasza Opalińskiego, odpowiedzialną główną INMK – panią Jolantę Szpilarewicz, kustosza kaliskiego sanktuarium – ks. Jacka Plotę, a także przekazali pozdrowienia od abp. Adama Szala, który nie mógł przybyć ze względów zdrowotnych. Wspomnieli też Zosię i Eugeniusza Bednarzów, którzy po wizycie papieża Jana Pawła II w Kaliszu (4 czerwca 1997 r.) podjęli inicjatywę organizowania tu corocznych ogólnopolskich spotkań rodzin DK.
Nawiązując do hasła „Ksiądz Franciszek Blachnicki – sługa Niepokalanej” Moderator Generalny przypomniał, że służba nadaje sens życiu każdemu człowiekowi, sprawia, że wiemy, po co jesteśmy – że nie tylko żyjemy dla siebie.
Natomiast p. Jolanta Szpilarewicz, wspominając wydarzenia z życia Założyciela, ukazywała jego dojrzewanie duchowe nierozerwalnie związane z kultem Niepokalanej, którego efektem był złożony przed święceniami diakonatu akt osobistego oddania się Maryi.
Kolejnym punktem spotkania było nabożeństwo maryjne, poprowadzone przez ks. Tomasza Opalińskiego. Miało ono charakter medytacji modlitewnej, w której śpiewy przeplatały się z fragmentami tekstów ks. Blachnickiego, uwielbiających Pannę Świętą. Nabożeństwo zakończyliśmy tajemnicą różańca z dopowiedzeniami (były nimi fragmenty owych tekstów).
Mocno wybrzmiały słowa ks. Blachnickiego: „Panno Święta!... Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często żyję jeszcze dla siebie. Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża, do życia dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość. Daj, abym zawsze pamiętał, że jedynym i największym moim wrogiem jest moja samowola”.
Te słowa mocno zapadły w nasze serca. Jeśli naprawdę czujemy się duchowymi dziećmi ojca Franciszka, musimy je realizować w naszych rodzinach.
O godz. 16.30 w Sanktuarium rozpoczęła się Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza kaliskiego bp. Edwarda Janiaka. To cudowne przeżycie, doświadczenie modlącego się z mocą Kościoła, którym jesteśmy.
Po Eucharystii para krajowa dokonała aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.
To był koniec spotkania ze św. Józefem i u niego. Przed nami była jeszcze długa droga powrotna. Napełnieni radością daliśmy jej upust w autokarze podejmując śpiewy najpierw maryjne, a potem już różne. I tu Kochani nie możemy nie wspomnieć jakim wielkim darem dla naszej pielgrzymującej Wspólnoty okazał się ks. Wacław Kozicki z Gilowic. Jego ekspresja w śpiewie i grze na mandolinie sprawiła, że nie tylko sen nam mijał, ale i czas podróży.
Wyrażamy wdzięczność ks. Wacławowi za przewodniczenie nam na pielgrzymim szlaku, a także wszystkim uczestnikom tego dorocznego wydarzenia.
Bogu niech będą dzięki.
Zosia i Adam Jaroszowie

Galeria zdjęć

C Img 3400 m C Img 3513 m C Img 3519 m
C Img 3541 m C Img 3556 m DSC 2844
IMG 0330 IMG 0334 IMG 0336
IMG 0338 IMG 0342 IMG 0362

100 1675 2 1 IV 2017 r. w Bielsku na oś. Polskich Skrzydeł odbyły się warsztaty ewangelizacji ulicznej dla diakonii ewangelizacji naszej diecezji. Warsztaty prowadziła diakonia ewangelizacji Ruchu Światło-Życie z archidiecezji Katowice. Odpowiedzialny za tamtejszą diakonię Dominik przyjechał wraz z 4 członkami diakonii. aby nauczyć nas jak ewangelizować na ulicy. Pierwsza część warsztatów składała się z wykładów, świadectw oraz scenek praktycznych jak zacząć i prowadzić rozmowę na ulicy. Następnie po modlitwie do Ducha Świętego i błogosławieństwie moderatora diakonii ks. Kamila Kuchejdy wyszliśmy wszyscy, a było nas 21 osób na ulice miasta Bielska, aby przypadkowo napotkanym ludziom głosić kerygmat. Na drugą część warsztatów składało się dzielenie przeżyciami z wyjścia na ulicę i wspólny obiad. Dla członków naszej diakonii było to pierwsze takie wyjście na ulicę. Każdy z nas bardzo to przeżywał, byliśmy zestresowani i pełni lęku jak apostołowie w wieczerniku. Jednak wspólna modlitwa do Ducha Świętego zabrała wszelkie obawy i napełniła nas odwagą i ufnością. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z różnym skutkiem. Zobaczyliśmy, że młodzież chętnie rozmawia i ma wiele pytań i wątpliwości. Ludzie byli pozytywnie zaskoczeni, że katolicy wychodzą na ulice żeby porozmawiać o Bogu. Za ten czas, za to nowe doświadczenie, za nową dla nas formę i możliwość ewangelizacji

CHWAŁA PANU !!!

swiadectwoo 1005 03.05.2017r.

W dniach 28-30.04.2017r. Rodziny Domowego Kościoła z Inwałdu przebywały na Oazie Modlitwy w Polance Wielkiej. Tematem naszej Oazy było ,,Przeżywanie Eucharystii". Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, a następnie przyszedł czas na Wieczór Uwielbienia, na który zaprosiliśmy naszą Parafialną Wspólnotę

"Przemienienie", modląc się z nimi i wielbiąc naszego Pana i Zbawcę. Przeniknęła nas wielka radość i pokój, który towarzyszył nam przez cały pobyt. W sobotę wysłuchaliśmy dwóch konferencji przygotowanych dla nas przez Księdza Dawida Surmiaka - opiekuna naszych kręgów. W trakcie konferencji pogłębialiśmy swoją wiedzę na temat EUCHARYSTII, jej znaczenia, symboliki i postaw. Ksiądz Dawid poświęcił nam swój czas, podzielił się swoją wiedzą i zawsze z chęcią służył nam swoją pomocą i radą. Mieliśmy również spotkania w kręgach, a w wolnych chwilach spotykaliśmy się na ciepłych rozmowach przy kawie i cieście. Wieczorem małżeństwami i indywidualnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Był to czas naszej bliskości z Panem - mąż, żona i Jezus. Nie zapomnieliśmy o naszych dzieciach bawiąc się z nimi na pogodnych wieczorkach.

Dziękujemy Duchowi Świętemu, który swoją mocą prowadził nas przez ten święty czas. Dziękujmy, że mogliśmy powrócić do naszych domów i rodzin, napełnieni potrzebnymi łaskami, pełni miłości, chęci do pracy i posług.

I za to wszystko Chwała Panu.
Grażyna i Zbyszek

8 01.04.2017 r.

Droga Wspólnoto!
W pierwszym dniu kwietnia Rodziny Domowego Kościoła filii śląskiej ( do której należy nasza diecezja), pielgrzymowały do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w związku z 30-tą rocznicą jego śmierci.

Wczesnym rankiem dwoma autokarami wyruszyliśmy w drogę do Krościenka.
Czas w autokarze wypełniony był modlitwą, śpiewem, wspomnieniami z przeżytych rekolekcji w Krościenku, jak i kontaktu z tym drogim, każdemu oazowiczowi, miejscem.
Wyjątkowo, poczuliśmy wzruszenie w sercach podczas wspomnień Zosi Muszali, która ze swoim małżonkiem Szczepanem jest w Ruchu w zasadzie od jego początku. Zosia mówiła o tym, jak odkrywali w drodze formacyjnej istotę swojego życia tkwiącą w relacji z Osobą Jezusa, relacji autentycznej, która jest źródłem wszelkiego działania i relacji w pierwszej kolejności z mężem, dziećmi, rodziną, wspólnotą, innymi ludźmi. Jak codzienne spotkania z Jezusem na osobistej modlitwie-namiocie spotkania, przemieniają każdego z nas i czynią nas jego uczniami, jak nadają naszemu życiu sens.
Zapytana o szczególną dla niej piosenkę oazową, taką z przesłaniem dla nich jako małżonków, przywołała z pamięci piosenkę pt. „Szedłem kiedyś inną drogą”, którą też wspólnie z Zosią zaśpiewaliśmy.
Myślę, że nie tylko mnie zakręciła się łezka w oku, kiedy śpiewaliśmy „ Pan powiedział ty pójdź za mną, przez zwyczajne szare dni. Nie bój się Ja będę z tobą, niech nie będzie smutno ci”.

Również z uwagą i wzruszeniem wysłuchaliśmy świadectwa Ani, żony Janusza, którzy od 34 lat trwają w Domowym Kościele i po raz pierwszy pielgrzymują do Krościenka, do którego przez wiele lat tęsknili. Droga sercu Ani piosenka oazowa to „Warto dla jednej miłości żyć”. Podjęliśmy śpiew tej piosenki, z nie mniejszymi emocjami niż poprzedniej. A potem to już był koncert życzeń piosenek z oazowego lamusa: „Rewolucja”, „Kochany bracie”, „Póki mego życia” itd.

Szczęśliwie dotarliśmy do Krościenka, gdzie dołączyły do nas rodziny z naszej diecezji pielgrzymujące samochodami osobowymi.
Byliśmy najliczniejszą grupą pielgrzymów, z poszczególnych ośmiu diecezji filii śląskiej, ponad 100 osobową.

Spotkanie z Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim rozpoczęliśmy od zwiedzenia wystawy multimedialnej jemu poświęconej, przywiezionej specjalnie z głównego holu Sejmu, na tę okoliczność, a prezentowanej w Kościele pw. Dobrego Pasterza.
W samo południe, w po brzegi wypełnionym dolnym kościele, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego ks. Franciszka, rozpoczęła się dziękczynna Eucharystia za jego życie i dzieło jak również za tworzących Wspólnotę oazową obecnie. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił Moderator Generalny Ruchu Światło Życie ks. Marek Sędek.

Kolejnym punktem na naszym pielgrzymkowym szlaku było zwiedzanie Centrum Ruchu na Kopiej Górce, a w nim domu zakupionego przez ojca Franciszka, w którym żył, prowadził działalność i rozwijał dzieło. Historię tego niezwykłego miejsca przybliżyła nam siostra Zuzanna. Zatrzymaliśmy się tam m.in. przy figurze Niepokalanej Matki Kościoła i źródełku, w kaplicy Chrystusa Sługi, w Namiocie Światła, w Wieczerniku.

W godzinach popołudniowych jeszcze raz zgromadziliśmy się przy grobie ojca założyciela Ruchu Światło-Życie na nabożeństwie uwielbienia.

Cała pielgrzymka była pięknym czasem dziękczynienia, uwielbienia, przeżywania jedności we wspólnocie oazowej, uniesień serca, a jakby tego było jeszcze za mało, Pan Bóg dał nam przepiękną, słoneczną pogodę i widoki ośnieżonych, majestatycznych Tatr.
Niech nasz Bóg i Pan będzie uwielbiony.

Wyrażamy wdzięczność ks. Marcinowi Jakubiec z Parafii pw. św. Urbana w Brzeszczach jak również małżonkom i rodzinom za dar wspólnego pielgrzymowania, jak i tym wszystkim, którzy w tym czasie duchowo byli z nami złączeni.

Zosia i Adam Jaroszowie

Świadectwo Zosi
1 kwietnia 2017 r. miała miejsce pielgrzymka filii śląskiej Ruchu Światło – Życie – Domowy Kościół do Krościenka, do grobu Sługi Bożego O. Franciszka Blachnickiego, założyciela tegoż Ruchu. Z naszej diecezji bielsko – żywieckiej przybyli dwoma autobusami członkowie Domowego Kościoła do tego miejsca gdzie jak wiemy „bije serce Ruchu” na Kopiej Górce i na Jagiellońskiej. Chodź w Krościenku byłam kilka razy na różnych rekolekcjach, również przy grobie O. Franciszka Blachnickiego, postanowiłam pojechać jeszcze raz, by podziękować Bogu i Ojcu Franciszkowi za ten Ruch i za to wszystko co stało się owocem naszej 34 – letniej przynależności do Domowego Kościoła. W naszym życiu i małżeństwie, wydarzyło się bardzo dużo. Przewartościowało się wiele spraw i osadziło na mocnym fundamencie - Chrystusie naszym Panu i Zbawicielu.

Po oglądnięciu multimedialnej wystawy o Ks. Blachnickim, w krypcie przy Jego grobie przeżyliśmy uroczystą Mszę świętą, koncelebrowaną przez licznych kapłanów. Obok mnie uczestnicy z Opola, ze Świdnicy, z Katowic - Wielka rodzina oazowa, w której czuje się namacalnie obecność Chrystusa. Potem adoracja w zupełnej ciszy. Zaś zwieńczeniem dnia hymn uwielbienia z udziałem scholi - „Wielbi dusza moja Pana... bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”

Dopełnieniem tych przeżyć była wizyta na Kopiej Górce z przewodniczką u stóp nowej figury Niepokalanej. Również kilkugodzinna jazda autobusem wraz z parą diecezjalną Zosią i Adamem (byłą diakonią muzyczną) w rodzinnej atmosferze śpiewu, świadectw i modlitwy, piękną trasą z widokiem na ośnieżone Trzy Korony Pienin oraz Tatry skąpane w słońcu, scementowała naszą wspólnotę i utwierdziła w wyborze trwania w Ruchu.
Bogu niech będą dzięki za wszystko.

Zofia Muszala

1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3
4 5 6

Podkategorie