Cieszyn2 11.03.2017 r.

Droga Wspólnoto!

W dniu 11-go marca rodziny Domowego Kościoła przeżywały kolejny Wielkopostny Dzień Wspólnoty. Tym razem gościliśmy w Parafii Św. Marii Magdaleny w Cieszynie w rejonie cieszyńsko-wiślańskim.

Rozpoczęliśmy spotkanie nieco wcześniej niż zwykle wielbiąc Pana pieśniami. To był pomysł Magdy i Grzegorza Gawędów-diakonii muzycznej, aby rozśpiewać Wspólnotę powracając do piosenek/pieśni dobrze nam znanych od wielu, wielu lat, jak i ucząc nas nowych, równie bogatych w przesłaniu pieśni.

Punktualnie o godz. 10.00 przywołując pieśnią Ducha Świętego, prosiliśmy, aby otwierał nasze serca na to wszystko, co Pan dla nas przygotował na ten dzień, aby nas prowadził, przemieniał i uzdalniał do bycia miłosiernymi we wspólnocie.
To właśnie taka myśl przewodnia „ Miłosierni we wspólnocie” towarzyszyła nam tego dnia i była pogłębieniem przesłania hasła tego roku formacyjnego „ Miłosierni jak Ojciec”.

Po bardzo serdecznym przywitaniu Rodzin Domowego Kościoła przez proboszcza miejsca księdza Jacka Gracza i przedstawieniu przez niego historii Kościoła Św. Marii Magdaleny w Cieszynie, tradycyjnie powitaliśmy się przedstawiając rejony.
Radością jest witać zarówno stałych „bywalców” Dni Wspólnoty jak i tych, którzy po raz pierwszy w nim wzięli udział.

Kolejnym punktem naszego spotkania było rozważanie stacji Drogi Krzyżowej w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego, a następnie wysłuchanie konferencji Moderatora DK ks. Jacka Moskala.

Konferencję ksiądz Jacek rozpoczął nie standardowo, bo od przeczytania fragmentu książki „Chata”- dialogu głównego bohatera z Trójcą Świętą, dotyczącego Miłosiernej Miłości Boga względem każdego człowieka, bez wyjątku.
W ciszy, jak makiem zasiał, przeżywaliśmy targowanie się Macka( bohatera) z Bogiem o sprawiedliwość, ludzką sprawiedliwość. Bóg jednak wyżej niż sprawiedliwość stawia miłość, która nie chce śmierci grzesznika i jego potępienia na wieki.
Dowodem tożsamości Boga jest miłosierna miłość i to ona jest Jego odpowiedzią na nasz grzech. Dla Boga bowiem nasz grzech nie jest problemem. On koncentruje się na naszym nawróceniu „Ojcze zgrzeszyłem względem Ciecie…” i wybiega nam na spotkanie, bez pretensji, wypominania, bez wyrzutów, z miłością przebaczającą za darmo.

Czy damy się porwać tej miłości?

Jezus we wspólnocie pokazuje nam drugiego człowieka i mówi: Widzisz, ja go kocham, tak bardzo kocham jak ciebie….jesteś moją ukochaną córką, moim ukochanym synem…
Miłosierdzie we wspólnocie, to czas kiedy ja okazuję miłość i miłosierdzie innym, ale też czas, kiedy wspólnota okazuje mi miłosierdzie.
Sentencją końcową konferencji były słowa „Ważne jest mieć miłosierdzie w sercu nie w rozumie. Kto ma miłosierdzie w sercu, jest prawdziwie szczęśliwy”.

Po konferencji długo jeszcze w sercu brzmiały nam słowa o miłosiernej miłości Boga do każdego z nas, której mogliśmy doświadczyć w Namiocie Spotkania i podczas Eucharystii.
Eucharystię sprawował Moderator R Ś-Ż ks. Ryszard Piętka wraz z Moderatorem DK i kapłanami- opiekunami naszych kręgów.

Tu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim kapłanom za ich obecność na naszym spotkaniu i podejmowane posługi, zwłaszcza w konfesjonale.

Rodzinom Domowego Kościoła rejonu cieszyńsko-wiślańskiego oraz księdzu opiekunowi Wspólnoty i parze rejonowej Marysi i Januszowi Michałek składamy serdeczne podziękowanie za zorganizowanie tego dnia.

Wyrażamy również wdzięczność dyrektorowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego księdzu Tomaszowi Sroka za „otwarcie nam drzwi” i udostępnienie pomieszczeń na przygotowanie Agapy.

Zosia i Adam Jaroszowie
Para diecezjalna

BB4 05.03.2017

Początek Wielkiego Postu okazał się dobrym czasem budowania wspólnotowej miłości i jedności. Za sprawą pary rejonowej Anny i Kazimierza Kruczków oraz ks. moderatora Jakuba Studzińskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie dla całej wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Bielsko-Biała I.

W dniach od 3 do 5 marca, w Szczyrku na Górce mieliśmy okazję uczestniczyć w Oazie Modlitwy. U drzwi wejściowych salezjańskiego domu rekolekcyjnego każda przybywająca rodzina była osobiście witana przez wspomnianych wcześniej gospodarzy oraz przez byłą parę diecezjalną - Anitę i Krzysztofa Tyrybon, którzy pełnili w tym wyjątkowym czasie posługę głoszenia. Choć wraz z mężem już prawie pięć lat współtworzymy Krąg Domowego Kościoła w Godziszce, to dopiero pierwszy raz zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w Oazie Modlitwy. Gdy zadzwoniliśmy do pary rejonowej z informacją o naszej decyzji, okazało się, że nie ma już wolnych miejsc. Bóg jednak zdecydował inaczej i trzy dni przed samym wydarzeniem, Ania poinformowała nas, że jest możliwe nasze uczestnictwo. Już podczas pierwszego wspólnego posiłku mieliśmy okazję przekonać się, jak wiele małżeństw i rodzin skorzystało z zaproszenia. To miejsce i ten czas przyciągnął do siebie aż 80 osób, w tym 26 dzieci. Program weekendowego modlitewnego spotkania obejmował różne formy obcowania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Oprócz codziennej Eucharystii, miały miejsce: wspólna oraz całonocna, małżeńska adoracja Jezusa Chrystusa, Namiot Spotkania, modlitwa rodzinna, modlitwa małżeńska, dialog małżeński, jutrznia oraz konferencje prowadzone przez Anitę i Krzysztofa.
Nie zabrakło także czasu spędzanego wspólnotowo, poprzez spotkania w grupach, dyżury, wspólne posiłki, pogodny wieczór i sobotni wolny czas dla rodziny.

Cały ten weekend był dla nas wyjątkowym przeżyciem, a najbardziej wzruszającym momentem była godzina świadectw, gdzie wszyscy mieliśmy okazję podzielić się kawałkiem swojej historii, swoich wrażeń, przemyśleń - po prostu sobą. Mówiliśmy, słuchaliśmy, płakaliśmy i śmialiśmy się, a wszystko w obecności Jezusa Chrystusa, który wylewał na nas poczucie jedności i miłości. Wspólnie spędzony czas, gdzie tematem przewodnim była modlitwa małżeńska, zaowocował świadomością, jak ważną ona pełni rolę w życiu małżeńskim. Anita i Krzysztof zwrócili nam uwagę na moc sprawczą tej modlitwy.

Za każdym razem modląc się z małżonkiem w obecności Trójcy Świętej ponownie odnawiamy przyrzeczenia małżeńskie, cementując nasz związek. Kierując się tym przesłaniem Oazy Modlitwy 2017 i żyjąc obietnicą Jezusa Chrystusa " Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony." (Mt, 7, 24-25) mamy pewność, że jesteśmy w stanie dochować sobie wzajemnie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej aż do śmierci. Amen.

  BB1   BB2   BB3

DK Wieprz W dniach od 17 do 19 lutego 2017r. rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k. Żywca udały się do Bystrej koło Bielska-Białej na rekolekcje.
Wszystkie rodziny z kręgów Domowego Kościoła, w liczbie 13 małżeństw, w Domu Rekolekcyjnym „Nazaret” przeżywały ten czas skupienia pod przewodnictwem naszego opiekuna i moderatora, ks. Ireneusza Kurkowskiego.

Tematem spotkań rekolekcyjnych była modlitwa.
Ks. Ireneusz przygotował piękne, głębokie i bogate w treści konferencje dotyczące modlitwy. Omówił podstawowe cechy modlitwy chrześcijańskiej oraz zatrzymał się nad modlitwą proroków Starego Testamentu, przedstawiając najbardziej charakterystyczne cechy modlitwy tych bohaterów Starego Przymierza i traktując ich przykład jako szkołę modlitwy dla współczesnych chrześcijan.
Po konferencjach odbyły się ciekawe dyskusje.

Podczas rekolekcji był też czas na obejrzenie slajdów pokazujących Ziemię Świętą oraz na zapoznanie się z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, której celem jest pomoc w wyzwalaniu się ludzi z przeróżnych uzależnień – zniewoleń – od alkoholu, narkotyków i innych…
Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w pięknej kaplicy w Ośrodku Rekolekcyjnym. Uwielbialiśmy Pana Jezusa podczas codziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy okazję zarówno do cichej, osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, jak i do wspólnotowej modlitwy przed wystawionym w monstrancji Chrystusem.

Oprócz duchowego ubogacania się był też czas na wspólną kawę i pyszne domowe ciasto oraz dzielenie się życiem. Sobotni wieczór spędziliśmy oglądając piękne filmy o tematyce religijnej.
Myślę, że przeżyliśmy te piękne chwile razem z całą naszą wspólnotą oazową w nadziei, iż będą one procentowały w naszym życiu rodzinnym i parafialnym.

Szczęść Boże!
Z serdecznymi pozdrowieniami!
Uczestnicy rekolekcji, małżeństwo D.K. - Marysia i Jurek

10.02.2017r.

W dniach 10-12 lutego br. Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło-Życie, w której posługuje 10 małżeństw z Domowego Kościoła przeżywała swoje rekolekcje w Domu rekolekcyjnym „Nazaret” w Bystrej Krakowskiej.

W piątkowy wieczór razem z ks. Moderatorem DK spotkaliśmy się z Diakonią wraz z Moderatorem Diecezjalnym Diakonii Ewangelizacyjnej ks. Ryszardem Piętką i towarzyszącym mu ks. Kamilem Kuchejdą, aby omówić wizję współpracy z nami jako parą odpowiedzialną za gałąź rodzinną R Ś-Ż .

Po bardzo serdecznym nas przywitaniu i zapoznaniu się ze wspólnotą przedstawiliśmy z Moderatorem DK ks.Jackiem Moskalem obszary współpracy z Diakonią.
Radością dla nas jest fakt, iż tak wiele małżonków DK po przeżyciu podstawowej formacji DK odpowiedziało na zaproszenie Jezusa do udziału w dziele ewangelizacji.
Zwracaliśmy uwagę małżonków na konieczność czujności i zachowania równowagi pomiędzy oddaniem się w służbie diakonii, a oddaniem się w budowaniu i pogłębianiu relacji ze współmałżonkiem i dziećmi. Mówiliśmy o ważności wzrastania w DK poprzez pracę w kręgu i podejmowanie formacji permanentnej.

Czytaj więcej...