Droga Wspólnoto!
W dniach 8-10 września 2017 w Pelplinie uczestniczyliśmy w podsumowaniu rocznej pracy formacyjnej Domowego Kościoła 2016/2017.
Spotkanie to nazwane zostało przez ks. Tomasza Opalińskiego - moderatora krajowego DK „dorocznym zjazdem służących”. Bardzo nam się to określenie spodobało, bo wszyscy tam zgromadzeni zostaliśmy powołani przez Jezusa Naszego Pana do posługi w Domowym Kościele. Cieszyliśmy się obecnością małżeństw z kręgu centralnego z parą krajową na czele, paniami z sekretariatu DK, parami diecezjalnymi, parami łącznikowymi z zagranicą, kapłanami -moderatorami diecezjalnymi DK, a także obecnością abp Adama Szala, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka.

Mszy Świętej inaugurującej „trzydniowy czas dziękczynienia za plony” przewodniczył moderator krajowy DK ks. Tomasz Opaliński. Na wstępie wyraził wielką radość, że dzień przyjazdu przypadł w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronki naszego Ruchu. Podczas homilii ks. Tomasz powiedział, że pełen miłości zamysł Boży dotyczący Matki Zbawiciela przypomina nam o tym, że wobec każdego z nas Bóg również ma odwieczny plan i wyposażył nas we wszystko, aby ten plan realizować. Życzył, abyśmy w roku pracy „Sługa Niepokalanej”, wsparci orędownictwem naszej Matki, przynieśli jak najlepsze owoce.


Pragniemy się z Wami podzielić radością uczestniczenia w wielkim dziele odnowy i rozwoju Kościoła, który sami współtworzymy. Liczby mówią jak dynamicznie rozwija się nasza Wspólnota w kraju i poza jego granicami. I tak obecnie w kraju jest około 4622 kręgów, w których formuje się prawie 44 tys. osób.

Małżonkowie naszej diecezji stanowią cząstkę tej Wspólnoty w liczbie 135 kręgów, w których wzrasta 1105 osób.
Mieliśmy też możliwość porównania stopnia realizacji zobowiązania-udziału raz w roku w rekolekcjach formacyjnych małżonków/ rodzin z naszej diecezji na tle kraju.

I choć liczby mogą zadawalać, to ich krytyczna analiza wskazuje na problem w realizacji tego zobowiązania w całym kraju. Tylko 44% wszystkich członków DK uczestniczyło w rekolekcjach formacyjnych różnego typu, co oznacza, że zrealizowało zobowiązanie. W naszej diecezji procent udziału w rekolekcjach jest nieco niższy i wyniósł niespełna 42% .

Kochani, już dziś pomyślmy o tym i zaplanujmy przeżycie rekolekcji w rozpoczynającym się roku formacyjnym 2017/2018.

Na podsumowanie trzydniowego spotkania w niedzielę metropolita przemyski abp Adam Szal, odprawił Mszę Świętą, podczas której podkreślał, jak ważna rolę wspólnota Domowego Kościoła pełni w dzisiejszym świecie, i jak wiele ma jeszcze do zrobienia.

Zosia i Adam Jaroszowie
Para diecezjalna

 

1

2

3

4

5