relacja 07.02.2017

Droga Wspólnoto!
Pragniemy się z Wami podzielić radością ze spotkania ( trzeciego w tym roku formacyjnym) kręgu diecezjalnego, które miało miejsce 7-go lutego.
Gościliśmy u ks. Moderatora DK w Rejonie Żywiec I , którego parą rejonową jest Irenka i Wojtek Hubczakowie.

Spotkanie kręgu diecezjalnego jest prowadzone na wzór miesięcznego spotkania kręgu. Biorą w nim udział pary rejonowe DK w diecezji pod przewodnictwem pary diecezjalnej i księdza moderatora DK. Na spotkanie zapraszany jest również ks.moderator Ruchu Światło-Życie oraz mogą być zapraszane małżeństwa reprezentujące poszczególne diakonie.

Nasze spotkanie kręgu zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty. Podczas tej części spotkania pary rejonowe dzieliły się radościami i troskami oraz wydarzeniami z życia rejonowej wspólnoty Domowego Kościoła. Natomiast reprezentujące diakonie małżeństwa (diakonię wychowawczą, muzyczną, skarbu) dzieliły się podejmowanymi inicjatywami, pomysłami na przyszłość, wyrażając jednocześnie troskę o rozwój i rozrost ilościowy diakonii, szczególnie diakonii muzycznej i wychowawczej.
Marysia i Piotr – diakonia skarbu, zapoznali nas z finansami naszej Wspólnoty.

W tym miejscu pragniemy Wam Kochani podziękować za przekazywane składki na potrzeby i rozwój naszego Ruchu. Również wyrażamy Wam wdzięczność za złożony dar na Radio „Anioł Beskidów”, a także pieniężny wkład na organizację wyjątkowego, bo Jubileuszowego Dnia Wspólnoty kończącego rok pracy formacyjnej, który będzie miał miejsce 11.06.2017 roku w amfiteatrze w Żywcu.

W drugiej części spotkania po dzieleniu się Słowem Bożym modliliśmy się w intencjach całej Wspólnoty, zawierzając wszystkie sprawy Bogu przez wstawiennictwo Maryji.
Doświadczyliśmy jak wielkim bogactwem jest dzielenie się tym w jaki sposób rozczytujemy Boże Słowo, jak ono nas przenika i przemienia, jak nas ostrzega i napomina, jak nas buduje i napełnia wdzięcznością.

Kolejną część spotkania kręgu wypełniło dzielenie się realizacją jednym z zadań szczegółowych par odpowiedzialnych – odpowiedzialność za kręgi w rejonie, za formację małżonków. Z radością przyjmowaliśmy informację o zawiązujących się nowych kręgach, ich ewangelizacji i pilotażu.
Aktualnie w diecezji jest 9 kręgów pilotowanych. To Kochani jest nasza wspólna troska , aby Ci małżonkowie poznając i „smakując, czym jest Domowy Kościół”, już w nim pozostali.
Bardzo dziękujemy parom podejmującym posługę pilotowania kręgu i zachęcamy innych do pójścia w ich ślady.

Obecny na spotkaniu ks. Ryszard Piętka - moderator R Ś-Ż wyraził również radość z rozwoju Domowego Kościoła w naszej diecezji, po czym zaprosił wszystkich, bez wyjątku, na Jubileuszowy Dzień Wspólnoty do Żywca w czerwcu, do którego trwają intensywne przygotowania.
Zachęcał do udziału w Sympozjum z okazji 25-lecia Ruchu Światło-Życie, jak również do odwiedzania strony www.mamy25lat.pl na której znajdziemy ważne przedsięwzięcia podjęte na te okoliczność. Być może odszukamy siebie sprzed lat na zamieszczonej tam wystawie zdjęć. Ksiądz Ryszard zachęcał gorąco do wpisania się w Księdze Uwielbienia, na tejże stronie, dającej możliwość wypowiedzenia się, złożenia świadectwa, wdzięczności za dar R Ś-Ż w naszej diecezji.

Nasz ksiądz Moderator , na zakończenie części formacyjnej spotkania, jeszcze raz odniósł się do rozważanego Słowa Bożego, mówiąc o ważności bycia autentycznym w przeżywaniu swojej wiary, podejmowania każdego dnia na nowo walki o zwycięstwo miłości nad utartymi schematami działania, myślami, sądami. We wszystkim, co podejmujemy liczy się przede wszystkim miłość, relacja oparta na miłości.

Drodzy małżonkowie dziękujemy Wam za świadectwo życia w przyjaźni z Jezusem. Dziękujemy parom odpowiedzialnym: animatorskim, rejonowym, posługującym w diakoniach za wszelki trud podejmowany dla dobra Wspólnoty i na chwałę Pana.

Prosimy całą Wspólnotę o modlitwę w intencji zaplanowanych rekolekcji szczególnie w intencji kapłanów, par moderatorskich i posługującej diakonii.

Zapraszamy serdecznie na Wielkopostny Dzień Wspólnoty do Cieszyna 11 marca do Parafii Św. Marii Magdaleny.

Z Panem Bogiem

Zosia i Adam Jaroszowie
Para diecezjalna