AI1 08.01.2017r.

Droga Wspólnoto!
Pragniemy podzielić się z Wami kilkoma refleksjami z diecezjalnego spotkania opłatkowego Rodzin Domowego Kościoła naszej diecezji.
Gościliśmy w Rejonie Bielsko-Biała III w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie.


Po bardzo ciepłym przywitaniu nas przez proboszcza ks. Piotra Koniecznego rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Moderator diecezjalny DK ks. Jacek Moskal. Towarzyszyli mu w koncelebrze ks. Jerzy Musiałek-wieloletni Moderator DK, ks.Zbigniew Skrzyp, ojciec Arkadiusz Dąbek OfmConv i oczywiście ksiądz proboszcz.

Ks.Moderator wygłosił do nas homilię, w której skoncentrował się na ojcowskiej miłości Boga, rozważając chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Słowa „To jest mój Syn umiłowany..” zostały odniesione do każdego z nas. Bóg z miłością patrzy na każdego z osobna mówiąc z zachwytem „ to jest moja córka” „ to jest mój syn” i ta Jego miłość domaga się naszej odpowiedzi. Jezus odpowiedział na tę miłość bardzo konkretnie, wypełniając wolę Ojca w każdej chwili swojego życia.
A ja? a my? jak na tę Miłość odpowiemy?
Odpowiemy miłością skierowaną do współmałżonka, dzieci, rodziny. Odpowiemy postawą uczciwości i prawości w miejscu pracy. Odpowiemy mówiąc o miłości Boga, głosząc Dobrą Nowinę, że to właśnie On tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego posłał na świat, aby ten zanurzając się w wodach Jordanu wziął na siebie wszystkie zostawione tam grzechy ludzkości i ponieść je aż na Golgotę, aż do złożenia z siebie ofiary Ojcu za mnie, za nas, za wszystkich ludzi, którzy żyli przed nami i będą żyć po nas.

Hasło tego roku liturgicznego „ Idźcie i głoście” przynagla nas do mówienia o tej ojcowskiej miłości Boga, do dawania świadectwa bycia Jego synem, córką na mocy sakramentu naszego chrztu świętego. Budźmy w sobie tę świadomość i w ludziach, do których nas Pan posyła.

Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się do Strażnicy, w której przygotowana była Agapa przez rodziny rejonu pod troskliwym okiem pary rejonowej Moniki i Daniela. Rozpoczęliśmy ją od złożenia życzeń noworocznych przez nas, jako parę diecezjalną i przez ks. Moderatora. Po nich nastąpiło dzielenie się opłatkiem w atmosferze przepełnionej radością i braterską miłością. Patrzyliśmy na naszą Wspólnotę z refleksją w sercu „ to są umiłowane córki i synowie Boga”. To przejmująca i zarazem piękna rzeczywistość……

Kiedy dzielenie się opłatkiem dobiegało końca, przyszedł czas na kolędowanie. Przy akompaniamencie akordeonu i dwóch gitar wybrzmiewały przepiękne polskie kolędy i pastorałki. Śpiewaliśmy z serca pięknie, radośnie i głośno. Nie zabrakło odważnych do przewodniczenia śpiewom przez mikrofon. Nie zabrakło życzliwości, humoru, otwartości. Nie zabrakło też pyszności na stołach, za które jesteśmy bardzo wdzięczni Gospodarzom.

Dla nas i ks. Moderatora było to pierwsze spotkanie opłatkowe w roli odpowiedzialnych za Domowy Kościół w naszej diecezji. Kiedy ucichły już kolędy, a Strażnica powoli pustoszała czuliśmy ogromną wdzięczność Bogu i radość z przeżycia spotkania we Wspólnocie. Mieliśmy odczucie, że to właśnie tu, w Hałcnowie, w ten dzień było Boże Narodzenie, o którym mówiła Matka Teresa z Kalkuty:

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

Wdzięczni Bogu i Wspólnocie DK za dar spotkania

Zosia i Adam Jaroszowie
para diecezjalna