Październikowe Studium Animatora

19-21 października, Bielsko-Biała

Warsztaty Muzyczne z Dinozaurami

3-4 listopada, Bielsko-Biała

Szkoła Animatora Muzycznego

27 października, Bielsko-Biała

Pielgrzymka KWC

29 września, Poznań

Kalendarium 2018/2019

już na stronie!

Oaza dorosłych w Skoczowie zaprasza

Skoczów, pierwsze i trzecie wtorki

Dział publicystyka

Nowy artykuł - "Po co nam Dzień Wspólnoty?"

   

Kalna1 Te rekolekcje od początku były inne niż przewidywały to założenia.
Mieliśmy tylko sobotę, mieliśmy ufność w to, że Bóg będzie działał, mieliśmy młodzież z Kalnej i z prawie Kalnej, i na końcu mieliśmy siebie – Diakonię Ewangelizacji


Całość rozpoczęliśmy nad ranem, modlitwą i posiłkiem. Następnie słuchaliśmy konferencji i świadectwa, a także widzieliśmy pantomimę „Maski”. Podsumowaniem tych treści był czas spotkania w małych grupach, na których rozmawialiśmy o Bogu który nas kocha, grzechu, który to zniszczył, Jezusie, który to naprawił.
Drugą część dnia wypełniła wspólna Eucharystia, konferencja, spotkanie w grupach i spotkanie z Agą. Nasz gość specjalny podzielił się z nami swoim doświadczeniem półrocznego pobytu na misji w Indiach. To ciekawe spotkanie podsumowało stwierdzenie, że nie trzeba szukać Indii daleko, ale każdy z nas ma swoje Indie tam gdzie pracuje, żyje, kocha.
Całość tych jednodniowych rekolekcji kończyła modlitwa, podczas której mieliśmy okazje przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Dla mnie to była czas przyjścia do Jezusa, po różnych trudnościach i wielu kłótniach, a także wielkiej radości z tych młodych ludzi, którzy byli tam z nami. 

Chwała Panu.
Mateusz