Studium Animatora

Studium Animatora 30.11-1.12

Szkoła Animatora Muzycznego

Szkoła Animatora Muzycznego - edycja 2018/19

Konkurs na piosenkę roku 2019/20

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Bal z okazji stulecia Niepodległości!

Zapraszamy na bal z okazji 100-u lecia Niepodległej Polski!

Rekolekcje dla kapłanów Ruchu

Rekolekcje dla kapłanów Ruchu 26-29.11.2018

24.11 Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Dzień Wspólnoty dla Diakonii Diecezjalnych

Zabawa Andrzejkowa na Leszczynach

1 grudnia (sobota), parafia Chrystusa Króla, Bielsko-Biała na Leszczynach

Rekolekcje Ewangelizacyjne dla Małżeństw 16.11-18.11

Rekolekcje Ewangelizacyjne dla Małżeństw 16.11-18.11.2018

16.11-18.11 Kongregacja Diakonii

16.11-18.11.2018 Kongregacja Diakonii

Oaza dorosłych w Skoczowie zaprasza

Skoczów, pierwsze i trzecie wtorki

   

Popołudniu 9 marca w auli Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej odbyło się sympozjum naukowe „Wizja pastoralna księdza Blachnickiego wczoraj i dziś”. Salę zapełnili oazowicze  ze wspólnot młodzieżowych, dorosłych, Domowego Kościoła, a także kapłani. Pierwsza część konferencji dotyczyła historii i teologii. Najpierw były moderator generalny Ruchu, biskup Adam Wodarczyk przedstawił postać Założyciela jako proroka, osobę, która wnikliwie obserwując rzeczywistość nie tylko dostrzegała potrzeby ówczesnych ludzi, ale także wyglądała w przyszłość i widziała rodzące się dopiero problemy. Kolejny prelegent, ks. dr Przemysław Sawa, który był zarazem prowadzącym całego sympozjum, ukazał jak wpisywała się działalność ks. Blachnickiego w historię teologii i duchowości. W swoim wystąpieniu nie tylko przedstawił jak Ojciec wpisał się w życie Kościoła - co nowego wniósł czy z czego czerpał – lecz przede wszystkim pokazał, że żył i działał on zawsze w Kościele i dla Kościoła. Po historii przyszedł czas na

filozofię – dr hab. Aleksander Bańka mówił o wizji człowieczeństwa w nauczaniu Założyciela.

            Drugą część sympozjum zatytułowaną „Życie Kościoła” ks dr hab. Bogdan Biela rozpoczął swoim wystąpieniem „Odnowa parafii wg ks. F. Blachnickiego”. Następnie ks. mgr lic. Marcin Loretz mówił o tym, jak Ojciec wprowadzał odnowę soborową liturgii do Polski a także o tym, jak wygląda formacja liturgiczna w Ruchu. Kolejny prelegent – ks dr Marek Sędek, – nakreślił wyzwania, które stoją przed oazą w obliczu zjawisk współczesnego świata. Jako jedne z nich moderator generalny Ruchu Światło-Życie wymienił rozpad rodziny oraz postępującą digitalizację. Ostatnie dwa wystąpienie konferencji dotyczyły oazy w naszej diecezji. Ks Marcin Aleksy przedstawił pokrótce jej historię, a ks Ryszard Piętka zarysował jak funkcjonuje ona współcześnie. Ponadto, aktualny moderator diecezjalny ukazał zadania, jakie stoją przed bielsko-żywieckimi oazowiczami, a są nimi: powracanie do charyzmatu poprzez lekturę dzieł ks. Blachcnickiego oraz dokumentów Ruchu, dążenie do dalszej formacji, ewangelizacja swoim stylem życia, budowanie jedności między gałęziami oazy oraz podejmowanie służby, zwłaszcza na rzecz parafii.

            Całości wystąpień towarzyszyły liczne dyskusje zarówno pomiędzy słuchaczami jak i prelegentami, co tylko pokazuje jakie poruszenie i zainteresowanie wywołały przedstawiane tematy. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego sympozjum: zaproszonym gościom, inicjatorom i organizatorom. Miejmy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje wkrótce dla Ruchu diecezji bielsko-żywieckiej!

Justyna Bulowska

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura