spotkanie oswiecim Głównym wydarzeniem w styczniu jakie miało miejsce w naszej wspólnocie było spotkanie opłatkowe. Spotkaliśmy się 20 stycznia w naszej salce katechetycznej, aby wspólnie przygotować stół by móc przy nim zasiąść po Mszy Świętej.

Każdy miał rozdzielone zadania i udało nam się to wykonać bardzo sprawnie. Po powrocie nasz opłatek rozpoczęliśmy modlitwą oraz odczytaniem fragmentu z Pisma Świętego. Następnie nadszedł czas łamania się opłatkiem. Był to czas, w którym mogliśmy otwierać na siebie swoje serca bardziej niż na codzień i życzyć tej osobie wszystkiego co dla niej najlepsze, a co najważniejsze błogosławieństwa Bożego i podążania za Chrystusem. Spędziliśmy wieczór w bardzo miłej atmosferze, przy rozmowach i śpiewaniu kolęd. Ważnym gościem, był również Ksiądz Proboszcz z naszej parafii, który powtarzając słowa Papieża Franciszka przekonywał nas do zamiany kanapy na wygodne buty. Miejmy nadzieję, że uda nam się to w tym nowym roku i będziemy z radością i otwartoscia kroczyć po drogach, które przygotował nam Chrystus. Martyna Zając