roraty2
17 grudnia w sobotę w parafii pw. św. Pawła w Bielsku-Białej celebrowaliśmy tradycyjne roraty we wspólnocie Ruchu Światło-Życie. Zostały one zorganizowane przez Diakonię Liturgiczną. Wraz z księdzem Arielem staraliśmy się, przez własne zaangażowanie, przeżyć je jak najpiękniej.

 
 
 
 
 
roraty1
Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie - krótki wykład ks. Ariela na temat rorat i ich historii.  
 
Podzieliliśmy się również własnymi doświadczeniami na ten temat i zgodnie stwierdziliśmy, że warto pielęgnować tę piękną tradycję.