Niniejsza ankieta ma na celu zgromadzenie informacji o naszych zasobach wspólnotowych, dzięki którym osoby podejmujące działania w naszej diecezji będą mogły zgłosić się do Ciebie z prośbą o pomoc w ramach swoich chęci i możliwości, które podasz wypełniając poniższe rubryki.

Wypełniona ankieta będzie w bazie diecezjalnej. Będziesz miał do niej dostęp jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz mógł także dokonywać zmian.

 

WYPEŁNIAJĄC ANKIETĘ PROSZĘ UNIKAĆ POLSKICH ZNAKÓW

 

Część A - Informacje podstawowe

Część B - Oferta wsparcia
Co mogę zaoferować dla wspólnoty - wsparcie pracą i umiejętnościami

(zaznacz wybrane + dopisz jeśli będzie coś jeszcze czym chcesz się dzielić):
Część C - Kontakt
Wybierz i podaj preferowany rodzaj kontaktu: