Za pomocą tego formularza można przekazywać intencje do obmodlenia przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy diecezji bielsko-żywieckiej.