Oazy Modlitwy to krótkie, najczęściej weekendowe rekolekcje. Poświęcone są różnym zagadnieniom, tematom.


Terminy Oaz Modlitwy w diecezji bielsko-żywieckiej:

Terminy oaz modlitwy podawane są w sekcji "Zapowiedzi" z wyprzedzeniem.

Najbliższa oaza modlitwy odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. Jest to oaza modlitwy pn. "Małżeński Namiot Spotkania" kierowana do małżonków.