Rocznica śmierci Założyciela

28 lutego

1% za 2017

Wsparcie Fundacji

43. Kongregacja Odpowiedzialnych

23-25 lutego, Częstochowa

Małżeński Namiot Spotkania - zaproszenie

13-15.04.2018 Oaza modlitwy dla małżnonków

Rekolekcje w Centrum

rekolekcje w Krościenku nad Dunajcem

Nowy dział na stronie - publicystyka!

Oddajemy głos Oazowiczom!

   

W tym letnim czasie, kiedy wieczory zachęcają do refleksji, warto sięgnąć do kilku myśli Ojca Franciszka Blachnickiego o rekolekcjach wakacyjnych:

„Poprzez przeżywanie rekolekcji formacyjnych uczestnicy pogłębiają duchowość małżeńską, doświadczają rozkwitu wiary, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, budują więzi, doświadczają wspólnoty, przeżywają tajemnicę Kościoła. Otrzymują wiele łask.”.

„Rekolekcji nie wystarczy tylko wysłuchać, wziąć w nich udział, być na nich obecnym, ale trzeba je odprawić tzn. wysłuchane nauki trzeba przemyśleć, przemodlić, przedyskutować, zastosowaćdo siebie, wprowadzić w czyn”.

„Francuskie słowo rekolekcje oznacza jednocześnie odejście, zacisze, oddalenie.
Trzeba odejść od codziennego życia, codziennych kłopotów i trosk, aby poświęcić czas
Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, ustawić to życie w Nim i według Niego”.

Według słów ks. Franciszka – „oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie.”

Droga Wspólnoto zachęcamy Was do modlitwy w intencji tegorocznych rekolekcji, aby owoce ich przeżycia widoczne były w codziennym życiu małżeńskim, rodzinnym i w czasie rocznej pracy formacyjnej.

Szczęść Boże!
Zosia i Adam Jaroszowie