Diecezjalny Dzień Wspólnoty

10 czerwca, Porąbka

Festyn na osiedlu Karpackim

27 maja, Bielsko-Biała

Sesja Kolbiańska - "Herosi zawierzenia"

29 maja, Oświęcim

Warsztaty Muzyczne

9-10 czerwca, Bielsko-Biała

Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży

25 - 27 maja, Kalna

Znak Roku i Piosenka Roku OŻK 2018

"Młodzie w Kościele"

Dział publicystyka

Nowy artykuł - "Znaczenie śpiewu"